Design

Zespół Varbon

Nasz zespół projektowy składa się z doświadczonych inżynierów, którzy pracują na najnowocześniejszym oprogramowaniu 3D. Każdy produkt podlega sprawdzeniu oraz optymalizacji pod względem wytrzymałości, odkształceń i wagi już na etapie projektowania. Nasz zespół projektowy przygotowuje propozycję rozwiązań dedykowanych danemu Klientowi (pełna personalizacja zamówienia) lub przedstawia jedno z gotowych rozwiązań (elementów produkcji Varbon, które były już wykorzystane przy wcześniejszych projektach)

Know-how

Nasz dział projektowo-rozwojowy pomaga Państwu w zdobyciu doświadczenia i know-how w zakresie realizacji nowych pomysłów na produkt lub ulepszenia już istniejących konstrukcji. Szybka i efektywna kosztowo implementacja naszych specjalistów zapewnia rzetelne analizy zadań, kontrolę wykonalności i tworzenie profilu wymagań w celu zwiększenia stopnia konkretyzacji projektu.